Zöldpénzek a kis-, és középvállalkozások számára

Főbb tények

Sokféle finanszírozási lehetőség elérhető, ezért alaposan nézzünk körül. A fenntarthatóság finanszírozása könnyebb lehet, mint hinnéd.

Bevezetés


Az energiahatékony irodai berendezésekbe való befektetés általában logikus üzleti és környezeti lépés. Többféle pénzügyi program is elérhető, amelyek segítenek ezt a befektetést vonzóvá tenni.

Tippek

 1. Kutasd fel a további a kibocsátáscsökkentésből eredő járulékos költségmegtakarításokat: Amikor egy belső üzleti tervet végrehajtasz, mindenképpen foglald bele a fenntarthatósági projektből eredő megtakarításokat, valamint a visszatérülési időt is.  
 2. Szerezz több ajánlatot is a beszállítóktól: Győződj meg róla, hogy jól felmérd a piacot, amikor a projekten dolgozol, hogy a legjobb ajánlatot megtaláld. Okos döntés lehet továbbá, ha összevetjük a beszállítók által közzétett lehetséges megtakarításokat, hiszen sokszor szándékosan eltúlozzák az adatokat.   
 3. Alaposan nézz utána a finanszírozási lehetőségeknek: Sokféle finanszírozási lehetőség és támogatási, pályázati program érhető el. Győződj meg róla, hogy minden lehetőséget ismersz. A támogatások, főleg a nagyobbak, általában a kezdeti tőkebefektetés költségeinek csak egy részét fedik le. Lehetséges, hogy szükséges lesz különböző finanszírozási lehetőségeket kombinálnod. 

Aktuális finanszírozási lehetőségek

A különböző finanszírozási lehetőségek kutatása időigényes feladat. A folyamat megkönnyítése érdekében összeállítottuk egy listát az aktuális támogatásokról.

 

GINOP-4.1.2-18 - Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Beadás kezdete: 2018.03.14.

Beadási határidő: 2018.06.28.

Támogatás célja:
Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Kedvezményezettek köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások :
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatási feltételek:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások :
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatás mértéke: 50%

Támogatási minimum összege (Ft): 1.500.000

Támogatási maximum összege (Ft): 100.000.000

A felhívásról bővebb információt itt találhatsz. 

 

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye: 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet

Az adókedvezmény energiahatékonyság növekedését eredményező beruházásokra érvényesíthető. Az adókedvezmény mértéke a beruházás elszámolható költségének középvállalkozások esetén 40%-ig, illetve kisvállalkozások esetén akár 50%-áig is terjedhet, de legfeljebb 15 millió euró lehet. Az energiahatékonyság nem csak elkülönült energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokra, hanem beruházásrészekre is értelmezhető. Elszámolható költség kizárólag a megújuló energiaforrásból a saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamos energia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés bekerülési értéke lehet (pl.: az elektromos – szondás, talajvizes, levegős – hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés).

Az adókedvezmény keretében nem elszámolható költség a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamos energia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége. A napelemes áramtermelés tehát nem támogatott.

(Forrás: logisztika.hu,blogs.mazars.com)

A felhívásról bővebb információt itt találhatsz. 

 

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

A felhívás feltételeinek megfelelő projektek 3 millió Ft és 50 millió Ft· közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, valamint 3 millió Ft és 50 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben. A támogatott projekteknek a felhívás a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

Támogatható tevékenységek:

 • Projekt-előkészítési tevékenységek
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása

Nem támogatható tevékenységek:

 • Új építmény létrehozására
 • Épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
 • Azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – szakértői számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét.
 • Távhőrendszerről való leválás - kivételt képez a gőzközegű távhő

A felhívásról bővebb információt itt találhatsz. 

 

KKV energia hitel megújuló energiaforrásokra - jelenleg ideiglenesen szünetel

A hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, valamint e képesség növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférés javítása révén. A hitelprogram Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát állítanak elő.

(Forrás:  https://www.mfbpont.hu/kkv-energia-hitel)

 

Garantiqa kezességvállalás

Az Európai Bizottság által 2014. május 14-én elfogadott 651/2014. számú új általános csoportmentességi rendelet a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan határozza meg azokat a támogatási területeket, amelyek szerint – a vonatkozó keretszabályokat betartva – a tagállamok a Bizottság előzetes jóváhagyása nélkül is jogosultak állami támogatás nyújtására.  A csoportmentességi rendeletben megjelenő támogatások közül a kis- és középvállalkozások beruházási hiteleihez kapcsolódó kezességgel elsősorban a vállalkozások versenyképességének növelését, a környezetvédelmi beruházási támogatásokon keresztül pedig a fenntartható fejlődést kívánják szolgálni. A Garantiqa kezességvállalással többek között az energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatást lehet igényelni.

(Forrás:  http://garantiqa.hu/dokumentumtar/csoportmentessegi-tamogatas)

 

VEKOP-511-512-16 - Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban, kombinált hiteltermékkel


Magyarország Kormánya a kis- és középvállalkozásoknak , a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében hirdet pályázatot. A felhívásnak megfelelő projektek  3 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 3 millió Ft és 50 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben részesülhetnek a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatott projekteknek a felhívás a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

A felhívásról bővebb információt itt találhatsz. 

 

 

A nap energiamegtakarítási tippje!
Mérd fel világítasi szükségleteidet és keress annak megfelelő szabályozóeszközöket - például érzékelőket, fénytompítókat vagy időzítőket.

Hasznos volt?